Výchovný poradca

 

Zuzana Adamovičová
(administratíva ohľadom prihlášok na stredné školy)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Informácie pre rodičov a žiakov 5., 8., 9. ročníka k podávaniu prihlášok na stredné školy /SŠ/ pre šk. rok 2023/2024

Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ:

Podávanie prihlášok:

5. roč. - najviac 2 prihlášky - na 8. ročné gymnáziá, konzervatóriá

8. roč. - najviac 2 prihlášky - na školy s 5 roč. bilingválnym štúdiom /to sú niektoré gymnáziá alebo obchodné akadémie s talent. skúškami/

9. roč. - najviac 4 prihlášky - max. 2 na školy/odbory s talentovými skúškami a max. 2 na školy/odbory bez talent. skúšok.

Info ohľadom výberu školy – p. Kačincová,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   

Tento školský rok bude prihláška na SŠ podávaná pravdepodobne elektronickou formou, no stále ostáva i možnosť listinnej.

Údaje sa načítajú pomocou elektronickej aplikácie v IŽK, ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka. Aplikácia bude zrejme aktívna od 1.2.2023.

Celý ďalší postup administrácie prihlášok bude včas zverejnený.

Do 20.3.2023 musia byť prihlášky na stredných školách.

NEPREHLIADNITE:

Termíny prijímacích pohovorov - https://www.minedu.sk/pre-skolsky-rok-20232024/

Zoznam učebných a študijných odborov pre šk. rok 2023/2024, Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/

Z internetu:

https://www.stredneskoly.sk/ http://dualnysystem.sk/https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx ,

www.spops.edupage.org , http://dualnysystem.sk/ ,

Deň otvorených dverí (DOD) - 13.12.2022 v 3 vstupoch - o 9:00 hod., 11:00 hod. alebo 16:00 hod. - Spojena škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava. 

Kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2023/2024https://www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu

Prehľad škôl a školských zariadení na Slovensku:

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

NETALENTOVÉ ODBORY TALENTOVÉ ODBORY
1.fáza – športové školy 21.3. – 14.4.2023
1. termín 28.4. – 3.5. 2023 11.5. - 15.5. 2023
2. termín    4.5. - 5.5. 2023 9.5. - 10.5. 2023

Ďalšie dôležité termíny:

22.3.2023 – Testovanie 9,   17.5.2023- Testovanie 5

 1. KOLO – termíny určuje MŠVVaŠ SR a pre školský rok 2023/24 sú nasledovné: