Rodičovské združenie Základné_informácie Zoznam_predsedov_triednych_RZ Výbory_RZ Stanovy_RZ Zápisnice_RZ Hospodárenie_RZ Informácie_o_poukázaní_2%_z_daní Login

 

Predseda RZ:                         Ivan Palovčík - (3.C)

Zástupcovia predsedu RZ:   Nora Snopeková - (1.C)
                                                Katarína Rumanovičová - (7.D)
                                           

Hospodár:          Adam Markuš - (2.C)

Zapisovateľ:        neobsadená funkcia

 

Zástupcovia RZ v rade školy:

členovia:    Ivan Palovčík - 3.C
                  Lukáš Jesenský - 6.D
                  Silvia Švecová