Školský klub: Základné_informácie Vychovávatelia-zadelenie_do_tried Plánované_akcie

 
Zadelenie vychovávateľov v šk.roku 2022-2023:

 

1.A – Kicková Petra, Mgr.

1.B – Baranová Katka, Mgr.

1.C – Štrbáková Martina. Mgr.

1.D – Kadrliaková Jana, Mgr.

 

2.A – Zemánková Margita

2.B –- Pechníková Zuzana, Mgr.

2.C – Gregušová Darina

2.D – Matušíková Dana, Mgr.

 

3.A – Veis Benianová Adriana, Mgr.

3.B – Brčák Samuel, Mgr.

3.C – Simandelová Nikol, Mgr.

3.D – Červenák Ján

 

4.A – Adamovičová Zuzana

4.B – delená do 4.A,C,D

4.C – Majgotová Iveta, Mgr.

4.D – Šútovcová Ema