Školský podporný tím

Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.

Škola disponuje v súlade s § 84a) a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov. Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Bratislava 3.

Konzultácie je možné si dohodnúť emailom alebo telefonicky na sekretariáte školy.

Zloženie tímu:

Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Beáta Suváková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - koordinátor ŠPT
Mgr. Radoslava Haffnerová  haffnerova.radoslava@zakasarnou.sk

Školský psychológ:
Mgr. Kristína Kačincová kacincova.kristina@zakasarnou.sk
Mgr. Beáta Tóthová tothova.beata@zakasarnou.sk
Mgr. Tomáš Šimíček simicek.tomas@zakasarnou.sk

Sociálny pedagóg:
Mgr. Petra Kicková kickova.petra@zakasarnou.sk

Výchovný poradca:
Zuzana Adamovičová vp.rodicia@gmail.com

Pedagogickí asistenti:
Darina Gregušová ½ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 1.,3. a 5.ročník
Mgr. Zuzana Pechníková ½  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 1.-3.ročník
Mgr. Iveta Majgotová ½ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 2.,3. a 8.,9.ročník
Mgr. Katarína Baranová ½ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 4.-6.ročník
Renáta Némethová (NP POP 3) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 1.-3.ročník
Martina Čechovičová (NP POP 3) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 1., 5.-.8.ročník
Mgr.art. Tatiana Sedmáková (NP POP 3) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 4.-6.ročník
Bc. Lucia Harmatová (NP POP) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 4.,7., 8.ročník
Bc. Viktória Zemanová (NP POP 3) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 5.,7., 8. a 9.ročník
Mgr. Beáta Tóthová ½ (NP POP 3) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 1.-3.ročník
Mgr. Viktor Gurvai ½ (NP POP 3) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 5.,7., 8.ročník