Školský podporný tím

Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.

Škola disponuje v súlade s § 84a) a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov. Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Bratislava 3.

Konzultácie je možné si dohodnúť emailom alebo telefonicky na sekretariáte školy.

Zloženie tímu:

Výchovný poradca:

Zuzana Adamovičová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sociálny pedagóg:

Mgr. Petra Kicková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Beáta Suváková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Radoslava Haffnerová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Školský psychológ:

Mgr. Kristína Kačincová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Beáta Tóthová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Tomáš Šimíček Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagogický asistenti:
Renáta Némethová (NP POP 3)
Lucia Harmatová (NP POP)
Darina Gregušová (1/2) 
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
B. Tóthová 1/2 (NP POP 3) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Viktória Zemanová (NP POP 3)
Zuzana Pechníková (1/2)
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katarína Papánková (NP POP 3)
Viktor Gurvai ½ (NP POP 3)
Katarína Baranová ½
Iveta Majgotová ½
Mgr. Katarína Čechovičová (NP POP 3)