Tento program je dotovaný z EÚ ako aj z národných zdrojov.
Cieľom projektu je podporiť zdravú výživu žiakov základných škôl.
K začiatku školského roka 2008/2009 boli v priestoroch našej školy nainštalované
dva mliečne automaty na výdaj ochuteného mlieka RAJO.