recyklohry

Od januára 2011 je naša škola zapojená do nového projektu súvisiaceho s triedením odpadov. Vo vestibule školy je umiestnená červená zberná nádoba na vyradené drobné elektrozariadenia. Túto zbernú nádobu poskytla škole spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zabezpečuje zber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení. Cieľom projektu je to, aby sme si všetci uvedomili, že nefunkčné elektrické zariadenia nepatria na skládky ani do kontajnera na komunálny odpad. Ich vkladaním do nádoby na to určenej sa môžeme podieľať na ich recyklácii.

Už teraz môže každý žiak nosiť do školy nepotrebné drobné elektrospotrebiče a odkladať ich do zbernej nádoby. „Drobným elektrozariadením“ sa na účely programu Recyklohry rozumie „všetko čo funguje na elektrinu“ a vojde sa do nádoby s maximálnym otvorom pre vhadzovanie 21 x 21 cm, napríklad starý mobil, kalkulačka, telefón, elektrohračka, drobné počítačové vybavenie, discman , MP3 prehrávač, ale tiež varná kanvica, kulma, fén, akuskrutkovač a iné.

Do nádoby však nepatria batérie a akumulátory, úsporné žiarovky a žiarivky, televízory, počítačové monitory a elektrozariadenia väčších rozmerov, ako je zberná nádoba.

Zber elektrozariadení je spojený so súťažou medzi školami. Každá prihlásená škola získava body za množstvo nazbieraných elektrozariadení a ďalšie body za plnenie súťažných úloh s ekologickou tematikou. Za tieto body môže škola získať rôzne učebné pomôcky, hry a športové potreby.

Rodičia môžu tiež pomôcť svojim deťom, ak im dovolia vyradené drobné elektrospotrebiče odovzdať do zbernej nádoby v škole. Umožnia tým ich recykláciu a pomôžu deťom získať body na nákup odmien.

Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii na www.recyklohry.sk