Dátum Názov podujatia Organizátor Miesto Účasť - trieda Čas Popis akcie Zodpovedný učiteľ
1.2. Nová Scénička p.Majgotová Nová Scéna 3.C 9.00 - 12.00 Dramatizácia s hercami p.Majgotová, p.Jakubišinová
1.2. Hokej pre deti HK Slovan Zimný štadión O.Nepelu 2.A, 6.D, 7.B 11.00 - 14.00 Hokejový zápas TU + vychov.
3.2. Školský ples vedenie Cultus Ružinov záujemci 18.45 - 4.00 Spoločná zábava a tancovačka zamestnancov, rodičov a priateľov školy vedenie
5.2. Rada školy Rada školy školská jedáleň členovia RŠ 16.00-18.00 2. zasadanie Rady školy p.Lašáková - predsedníčka RŠ
5.2. Dejepisná olympiáda IUVENTA CVČ Hlinicka ul. postupujúci doobeda Účasť na okresnom kole dejepisnej olympiády p.Kravčíková
5.2. Workshop -Kurikulárna reforma vedenie +RCPU zborovňa učitelia 1.st. + vedúci PK 2.st od 13.00 Workshop a diskusia ku Kurikulárnej reforme p.Hulenová
5.-9.2. Projekt Educate Slovakia škola + AIESEC v triedach 7.-8.ročníky doobeda Týždeň so zahraničným stážistom - workshopy, prednášky, hry v anglickom jazyku p.Hulenová, p.Murray
6.2. Póla radí deťom OR PZ III, p.Kicková v triede 1.A, 1.C 8.55 - 10.35 Osveta, prevencia s policajtkou p.Kicková
6.2. Školské maratónske hry p.Dudoňová ZŠ Tbiliská 4.A - 5 členné družstvo 8.00 - 13.30 Športové hry p.Dudoňová
6.2. Svetový deň bez mobilu p.Kicková v triedach všetky ročníky celý deň Medzinárodný deň bez mobilu - osveta p.Kicková
8.2. Návšteva múzea vo Viedni p.Lašáková Prírodovedné múzeum 4.B, 4.D celý deň Sprevádzaný program v nemčine na tému "Deň v lese" p.Lašáková
12.2. Karneval v ŠKD p.Kicková, p.Červenák telocvičňa ŠKD poobede Karneval v ŠKD p.Kicková
13.2. Póla radí deťom OR PZ III, p.Kicková v triede 1.B, 1.D 8.55 - 10.35 Osveta, prevencia s policajtkou p.Kicková
13.2. Biologická olympiáda - okresné kolo IUVENTA ZŠ Beňovského postupujúci doobeda Účasť na okresnom kole Biologickej olympiády p.Balázsová
14.2. Anglická olympiáda - krajské kolo IUVENTA ZŠ Tbiliská postupujúci doobeda Účasť na krajskom kole Anglickej olympiády p.Murray
14.2. Valentín na škole p.Kicková vestibul školy všetky ročníky celý deň Varenie Valenstínskeho elixíru s p.Kickovou p.Kicková
15.2. Nemecká olympiáda - krajské kolo IUVENTA Gym.Bilíkova postupujúci doobeda Účasť na krajskom kole nemeckej olympiády p.Vanderková
20.2. Bezpečný internet OR PZ III, p.Kicková v triede 5.A, 5.B 9.50 - 11.40 Osveta, prevencia s policajtkou p.Kicková
20.-24.2. Lyžiarsky výcvikový kurz škola Oravská Polhora 8C, 7A 5 dní Lyžiarsky výcvikový kurz p.Cibičková, p.Fekete
29.2. Predtestovanie ku Cambr.skúškam PET for Schools p.Hulenová škola 8.ročníky doobeda Overenie úrovne žiakov v AJ pred júnovou skúškou p.Hulenová
febr. Workshopy pre podcastové štúdio - učitelia p.Ritomská škola učitelia 14.00 - 15.30 Workshopy pre prácu s podcastovým štúdiom p.Ritomská
febr. Workshopy pre podcastové štúdio - žiaci p.Ritomská v triede 7.A streda - hodiny Techniky Workshopy pre prácu s podcastovým štúdiom p.Ritomská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cambridge_logo.png

 
 

 eskoly3          Inklucentrum partner                 Ochrana osobnych udajov4