Výchovná komisia

 
Členovia výchovnej komisie:

Mgr. Hana Mokošová - zástupkyňa riaditeľa školy

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vedúca komisie
Mgr. Petra Kicková – sociálny pedagóg  kickova. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Členovia:

Zuzana Adamovičová – výchovná poradkyňa
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (všeobecne dostupné informácie týkajúce sa proforientácie)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   (informácie dôverného charakteru)

Mgr. Beáta Suváková – školská špeciálna pedagogička  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Kristína Kačincová - školský psychológ  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Peter Vítkovský– člen rodičovskej rady Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0903 723 142

 

Hlavné úlohy komisie:
 •     prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, závislosti, záškoláctvo, 
      týranie v rodine)
 •     poradenstvo a pomoc rodičom, žiakom, učiteľom pri pedagogicko-psychologickom 
      diagnostikovaní a riešení problémov v škole, v rodine a tiež osobných problémov
 •     obhajoba práv detí (žiakov), ich propagácia a vysvetľovanie medzi žiakmi, rodičmi, 
      učiteľmi a verejnosťou
 •     získavanie objektívnych informácií, ktoré pomôžu pedagógom skvalitniť výchovno-vzdelávací
      proces (schránka dôvery, prieskumy, ankety, on-line poradňa)
 •     posudzovanie závažného porušovania školského poriadku, navrhovanie riešení
      a opatrení riaditeľovi školy a pedagogickej rade
 •     upozorňovanie príslušných orgánov na problémy v rodine (podozrenie na týranie, 
      zanedbávanie školskej dochádzky)