Školský klub: Základné_informácie Vychovávatelia-zadelenie_do_tried Plánované_akcie

 
Zadelenie vychovávateľov v šk.roku 2023-2024:

1.A - Zemánková Margita

1.B – Mgr. Pechníková Zuzana

1.C – Gregušová Darina

1.D – Mgr. Matušíková Dana

 

2.A – Mgr. Kicková Petra

2.B – Mgr. Baranová Katarína

2.C – Mgr. Sláviková Martina

2.D – Mgr. Gurvai Viktor

 

3.A – Adamovičová Zuzana

3.B – Červenák Ján

3.C – Mgr. Majgotová Iveta

3.D – Mgr. Hudecová Nora

 

4.A – Mgr. Vajs-Benianová Adriana

4.B – Mgr. Brčák Samuel

4.C – Mgr. Simandelová Nikoleta

4.D – delená do 4.ročníka

 

Deti z 5.A zadelené do 3.B

Deti z 5.B zadelené a 3.A

Deti z 5.C zadelené do 3.C

Deti z 5.D zadelené do 3.D