Cudzie Jazyky: Prehľad_vyučovania_cudzích_jazykov Nemecký_jazyk DSD - Nemecká_partnerská_škola Anglický_jazyk Čo_sú_skúšky_PET?

Naša škola poskytuje kvalitné jazykové vzdelávanie od prvého ročníka.

Prvý cudzí jazyk (nemecký) sa od prvého ročníka vyučuje vo všetkých triedach. 

- nemecký jazyk (1.ročník-2h, 2.- 6.ročník-3h,  7. ročník-4h, 8.-9.ročník-3h) 
- anglický  jazyk
  pribúda od tretieho ročníka (3.-9.ročník-3h, vo 8. ročníku navyše konverzácia v anglickom jazyku zameraná na prípravu na Cambridgeskú skúšku PET for Schools)
Hodiny anglického a nemeckého jazyka sú vo vybraných ročníkoch podporené konverzáciami s nemeckými a anglickými lektormi.

brozura njaj     

 Cambridge update 2020 b1 preliminary       DSD Flyer 1