O škole: Základné_informácie Zameranie_školy História_školy Rada_školy Partneri_školy


BA nove mesto logo 
Zriaďovateľom školy je Miestny úrad Bratislava – Nové mesto.  

Vedenie školy

Riaditeľka:
PaedDr. Monika Hulenová
riaditel@zakasarnou.sk

Zástupcovia riaditeľky školy pre jednotlivé úseky a strediská:

Mgr. Hana Mokošová - zśtupkyňa RŠ pre I. stupeň
mokosova.hana@zakasarnou.sk

Mgr. Vladimír Fekete - zástupca RŠ pre II. stupeň
zastupca@zakasarnou.sk

Mgr. Petra Kicková - zástupkyňa RŠ pre ŠKD
kickova.petra@zakasarnou.sk

Mgr. Veronika Macháčová - zástupkyňa RŠ pre MŠ
skolka@zakasarnou.sk

Kvetoslava Sniščáková - vedúca ŠJ
sjzakasarnou@gmail.com

Ing. Katarína Struharíková - vedúca hospodársko-ekonomického úseku
struharikova.katarina@zakasarnou.sk