Dátum Názov podujatia Organizátor  Miesto Účasť - trieda Čas Popis akcie  Zodpovedný učiteľ 
od 3.6.-19.6. Školy v prírode a školské výlety organizované triednymi učiteľkami
2.-9.6. ŠvP Taliansko p.Kicková, p.Balázsová Lignano 5.B, 6.B + prihlásení žiaci 2.6. - 9.6. Ozdravovací pobyt pri mori p.Kicková, p.Balázsová
5.6. Prednáška pre rodičov škola v jedálni rodičia, pedagógovia 17.00-19.00 Ako si poradiť s detským a vlastným hnevom p.Hulenová
10.-11.6. Kvalifikačná expedícia DoFe p.Murray, p.Ganderáková Malé Karpaty Dofe účastníci celý deň Záverečná expedícia Dofe p.Murray, p.Ganderáková
11.-13.6. Výlet - Praha p.Lipková Praha 7.A, 6.B, 9.D 3 dni Koncoročný výlet p.Lipková
12.6. Skalica-Baťov kanál TU, ŠKD Skalica 3.D, 4.A 8.00 - 16.00 Exkurzia p.Dudoňová, p.Hudecová
13.6. 3.A,3.C p.Jakubiš., p.Majgot., p.Kadleč., p.Adamovič.
13.6. Výlet - Piešťany letisko + Zoo p.Trubanová Piešťany 2.ročníky 8.00 - 17.00 Prírodovedno-poznávací výlet p.Trubanová, TU, Vychov.
13.-14.6. Cambridgeské skúšky PET for Schools škola v spolupráci s IH BA Námestie SNP 14 žiaci 8.r. 8.30-13.00 Cambridge PET for Schools - skúšky jazykovej úrovne B1 p. Hulenová
17.6. Deň otcov ŠKD Multif.ihrisko ŠKD poobede Futbalový turnaj deti + otcovia p.Adamovičová
17.6. Familypark p.Balázsová Rakúsko 5.B, 6.B + prihlásení žiaci celý deň Koncoročný výlet p.Balázsová
18.6. Šmolkovia - Svet TU, ŠKD BA - Zábavný park 3.C 8.00 - 13.00 Zábavná akcia p.Jakubišinová, p.Majgotová
18.-19.6. Splav p.Tóthová Tomášov -Jelka 2.C 2 dni Triedny výlet p.Tóthová , p.Sláviková
19.6. Futbalový turnaj  škola, p.Bublavý Multif.ihrisko 5.-7.ročníky 8.00 - 13.00 Futbalový turnaj   p.Bublavý
19.6. Prehliadka mesta p.Baranová Bratislava - Staré Mesto 2.A, 2.B 13.00 - 15.30 Po stopách bratislavských povestí p.Baranová
19.6. Hodnotiaca padagogická rada vedenie školy zborovňa PZ+OZ 14.00 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov vedenie školy
20.6. Didaktické hry, účelové cvičenie škola  v prírode celá škola doobeda Didaktické hry, účelové cvičenie, nácvik evakuácie, cvičný poplach p. Fekete, triedni učitelia 
20.-23-6. Koncoročný výlet p.Murray, p.Gajdová Slovinsko 8.B,8.C,9.D celý deň Koncoročný výlet - poznávací zájazd p.Murray, p.Gajdová
21.6. Exkurzia mestom Bratislavy p.Majgotová Staré mesto 3.C 8.00 - 12.00 Pamiatky Bratislavy p.Majgotová, p.Jakubišinová
21.6. Juniáles Rodičovské združenie areál školy všetky triedy celý deň Zábavné akcie pre deti a rodičov organizované Rodičovským združením Rodičovské združenie
26.6. Rada školy
28.6. Slávnostné ukončenie školského roka škola škola  všetky triedy doobeda Slávnostné ukončenie školského roka, rozlúčka s deviatakmi vedenie školy, TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cambridge_logo.png

 
 

 eskoly3          Inklucentrum partner                 Ochrana osobnych udajov4