Výbory RZ

 

Predseda RZ:       Katarína Rumanovičová - 5.D

Zástupcovia predsedu RZ:   Peter Vitkovský - 7.A
                                                Ivan Palovčík - 1.C

                                           

Kontrolór:           neobsadená funkcia

Zapisovateľ:        Katarína Žúžiová - 8.C

 

Jednotlivé komisie a ich členovia                                       

Výchovná komisia: neobsadená funkcia

zástupcovia RZ v rade školy:

členovia:    Martin Šimko - 7.B
                  Katarína Žúžiová - 8.C
                  Peter Vitkovský - 7.A