Jedáleň MŠ

Iveta Studená – Hlavná kuchárka
Beata Bodnárová – pomocná sila

 

Cena lístka pre:

desiata       obed      olovrant     spolu
0,38€         0,90€      0,26€        1,54€