Vychovávatelia-zadelenie do tried

Zadelenie vychovávateľov v šk.roku 2020-2021:

1.A – Mgr.Kicková Petra

1.B – Mgr.Baranová Katarína

1.C – Mgr.Štrbáková Martina

1.D – Mgr.Kadrliaková Jana

 

2.A – Mgr.Vrábelová Viera

2.B – Mgr.Benianová Adriana

2.C – Gregušová Darina

2.D – Eliášová Mária

 

3.A + 5.A – Mgr.Simandelová Nikoleta

3.B + 5.B – Mgr.Brčák Samuel

3.C + 5.C – Mgr.Zlatá Mária

3.D + 5.D – Červenák Ján

 

4.A - Adamovičová Zuzana

4.B - Mgr.Majgotová Iveta

4.C – Zemánková Margita

4.D – oddelenie delené