Projekty: Ukončené_projekty Projekty_ v_šk._roku_2022-2023

Do 15.12. vytvorený z ozdobených stromčekov zapojených škôl spojený s hlasovaním o 3 najkrajšie stromčeky s vlastnoručne vyrobenými ozdobami.
vianocny les