Materská škola: Základné_informácie Kontakt_MŠ Zameranie_MŠ Informácie_o_vedení_a_zriaďovateľovi Rozdelenie_tried Aktivity_MŠ Jedáleň_MŠ Organizácia_vých.- edukačných_činností Zápis_do_MŠ

 

Iveta Studená – Hlavná kuchárka
Beata Bodnárová – pomocná sila

 

Poplatky za stravu s účinnosťou od 1.3.2023 do 30.4. 2023  

MŠ - Mesačné zálohové platby
Celodenná strava 42 Eur na nákup potravín + 12 Eur režijný poplatok spolu 54 Eur
Poldenná strava 34 Eur na nákup potravín + 12 Eur režijný poplatok spolu 46 Eur

Výška príspevku na jedno jedlo – 3. finančné pásmo
Desiata 0,50 Eur
Obed 1,20 Eur
Olovrant 0,40 Eur

Od 1.5.2023 bude každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ uhrádzať len režijný poplatok 12 Eur mesačne.

Kto bude mať nárok na "obedy zadarmo" od 1.5.2023
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Nocvé Mesto o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.


Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.

Čestné vyhlásenie

Zároveň Vás žiadame, aby ste nás mesiac pred dovŕšením veku 6 rokov Vášho dieťaťa informovali, či v dotácii budete pokračovať alebo si budete uplatňovať nárok na zvýšený daňový bonus a teda už Vám nárok na dotáciu zanikne. Informáciu pošlite na:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.