Materská škola: Základné_informácie Kontakt_MŠ Zameranie_MŠ Informácie_o_vedení_a_zriaďovateľovi Rozdelenie_tried Aktivity_MŠ Jedáleň_MŠ Organizácia_vých.- edukačných_činností Zápis_do_MŠ

 

BA nove mesto logo Zriaďovateľom školy je Miestny úrad Bratislava – Nové mesto.  


Vedenie školy
Riaditeľ: PaedDr. Monika Hulenová

 

Zástupca Materskej školy:
Viola Kramárová

Učitelia:
Mgr. Henrieta Garajová
Mgr. Nikola Hundžová
Viera Konečná
Mária Králová
Romana Matúšková
Mgr. Eva Mokoškáková
Iveta Súkeníková
Mgr. Katarína Strečanská– učiteľka NJ

Prevádzkové pracovníčky
Margita Tóthová
Iveta Klamová