Materská škola: Základné_informácie Kontakt_MŠ Zameranie_MŠ Informácie_o_vedení_a_zriaďovateľovi Rozdelenie_tried Aktivity_MŠ Jedáleň_MŠ Organizácia_vých.- edukačných_činností Zápis_do_MŠ

 

Aktivity počas celého roka:

 

1. Zabezpečované MŠ , hradené zo ZRPŠ:

Šarkaniáda
Tekvičkové slávnosti
Tešíme sa na Mikuláša
Vianočná akadémia
Fašiangový karneval
Šibačkové zvyky
Putovanie z rozprávky do rozprávky
Detská olympiáda
Návšteva ZŠ a spolupráca so ZŠ počas celého roka
Rozlúčková diskoparáda, bublinková šou a pasovačka predškoláka
Exkurzie: knižnica, mesto povolaní, vláčik Blaváčik - mesto v ktorom žiješ
Deň radosti
Výlety: farma
Kultúra – divadelné predstavenia počas roka v MŠ
Plnenie Environmentálnej výchovy počas roka – návšteva zvieratiek
poľné zvieratká,
lesné zvieratká,
vodné zvieratká,
jazda na poníkoch v areáli MŠ

Zapájame sa do aktivít európskeho roku kreativity a inovácie, nadväzujeme komunikáciu s deťmi troch krajín Slovensko – Česko – Nemecko, ktoré sú zapojené do programu IBM KidSmart Early Learning cez počítač on-line a e-maily. Cieľom tohto projektu je uvedomiť si rozmanitosť jazykov a kultúr používaných v Európe.

 
2. Zabezpečované MŠ , hradené rodičmi:

Športové:
Korčuľovanie
Plávanie
Gymnastika

Krúžky:
Výtvarný krúžok
Tanečný krúžok
Turistika
Anglický jazyk