DOD oznam

 

Deň otvorených dverí - štvrtok 30.3.2023 - ROZPIS HODÍN:

1. vyučovacia hodina 8:00 - 8:45

Predmet Trieda Učebňa Učiteľ Náplň hodiny
SJL 1.A 1.A p.Kolesárová Mäkké slabiky DE,TE,NE,LE,DI,TI,NI,LI
SJL 1.B 1.B p.Vargová Mäkké slabiky DE,TE,NE,LE,DI,TI,NI,LI
TSV 1.C Telocv. p.Tóthová
SJL 2.B 2.B p.Gombosová
SJL 2.C 2.C p.Hanicová Spoluhlásky
SJL 2.D 2.D p.Trubanová Tvrdé spoluhlásky
SJL 3.A 3.A p.Dudoňová
SJL 3.B 3.B p.Lašáková Prídavné mená
ANJ 3.D uč. 4.A p.Cochová have got / has got
SJL 4.D 4.D p.Hudecová

 

2. vyučovacia hodina  8:50 - 9:35

Predmet Trieda Učebňa Učiteľ Náplň hodiny
SJL 1.A 1.A p.Kolesárová Mäkké slabiky DE,TE,NE,LE,DI,TI,NI,LI
SJL 1.B 1.B p.Vargová Mäkké slabiky DE,TE,NE,LE,DI,TI,NI,LI
TSV 1.C Telocv. p.Tóthová
SJL 2.B 2.B p.Gombosová
SJL 2.C 2.C p.Hanicová Spoluhlásky
SJL 2.D 2.D p.Trubanová Tvrdé spoluhlásky
SJL 3.A 3.A p.Dudoňová
SJL 3.B 3.B p.Lašáková Prídavné mená
ANJ 3.D uč. 4.A p.Cochová have got / has got
SJL 4.D 4.D p.Hudecová

 

3. vyučovacia hodina  9:45 - 10:30

Predmet Trieda Učebňa Učiteľ Náplň hodiny
SJL 3.C 3.C p.Slezáková Čítanie
SJL 3.D 3.D p.Jurikovičová Prídavné mená
NEJ 4.D 4.D p.Vdoviaková Rozkazovací spôsob, Dialógy
BIO 5.D uč.CHE p.Balázsová Poľný ekosystém
ANJ 4.C 4.C p.Morvayová

 

ŠKD  14:00 - 15:00

Oddelenie Vychovávateľ Náplň hodiny
1A p.Kicková PEOV - VZOV - Mladý bádateľ - práca s glóbusom, s informáciami
1B p.Baranová PTOV - Jarné kvietky - strihanie, lepenie
1C p.Štrbáková Súťažné popoludnie na ihrisku (hry s loptami, hip-hop kruhmi, švihadlami a pod.)
1D p.Kadrliaková VZOV - Rozvoj komunikačných zručností
2A p.Zemánková SVOV - Didaktické hry
2B p.Pechníková VZOV (PTOV) - Zkykoslovné tradície jari, zhotovenie výrobkov na tému "Jar"
2C p.Gregušová PEOV (PTOV) - Jarné kvety
2D p.Matušíková SVOV - Prvá pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cambridge_logo.png

 
 

 eskoly3