Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Účasť - trieda Čas Popis akcie, zodpovedný učiteľ
28.2 -3.3. Vnímavá prechádzka Metropolitný Inštitút Bratislavy, p. Hurný + TU 3.A, 5.D, 7.C doobeda Projekt: Ulice pre deti - Dopravná výchova
1.3. Vzdelávanie pedagógov vedenie/zborovňa vychovávatelia, uč. MŠ 8.30-11.30 Ako sa vyznať v spleti hoaxového sveta
2.3. Scénička Nová Scéna 3.A, 3.C 10:30 - 12:30 Herci so žiakmi pripravia divadelnú hru - p.Dudoňová
3.-7.3. Lyžiarsky výcvikový kurz p.Fekete, p.Cibičková 8.B,7.D 5 dní LVK v Oravskej Polhore
6.-10.3. Protidrogové prednášky npor.Mikulová, p.Kicková 8.ročníky doobeda Protidrogové prednášky OZ-bez drog
8.3. Beseda s p.Révajovou + divadielko Aupark, p.Kicková 1.A, 1.D 9:30 - 12:00 Marec - mesiac knihyv Panta Rhei, Divadielko - Túlavý braček
9.3. DSD skúšky-písomná časť p.Mokošová+ učitelia NJ 8.roč.-prihlásení doobeda Medzinárodné nemecké skúšky Deutsches Sprachdiplom B1
10.3. AJ - Cambridgeské skúšky-predtestovanie p.Hulenová 8.roč.-prihlásení 2.- 4.hodina Predtestovanie k medzinárodnej skúške Cambridge PET
15.3. Nocľaháreň - De Paul p.Kicková 9.ročník 5.- 6.hodina Prednáška, osveta
15.3. Oceanárium Budapešť, p.Lašáková 3.ročníky 7:00 - 19:00 Podmorské živočíchy, Tropikárium, prehliadka mesta
15.3. Vzdelávanie pedagógov vedenie/zborovňa pedagógovia 13.00-16.00 Komunikácia na úrovni učiteľ-rodič
20.3. ZRŠ vedenie/triedy rodičia, pedagógovia 16.30/17.00- Vých.-vzdel. výsledky žiakov za 3. štvrťrok, rôzne
20.,21.3. Pytagoriáda - obvodné kolo p.Zárecká postupujúci doobeda Matematická súťaž
21.3. Scénička Nová Scéna 4.C 10:00 - 12:30 Herci so žiakmi pripravia divadelnú hru - p.Majgotová, p.Jakubišinová
22.3. Testovanie T-9 škola 9.ročníky doobeda Celoslovenské testovanie deviatakov/p. Zárecká
23.3. Zážitková informatika DXC Technology 5.B doobeda p.Zárecká, p.Schweighoferová
23.3. Doprava v kocke npor.Mikulová, p.Kicková 4.B, 4.D 2.- 3.hodina Prevencia, osveta s policajtkou
23.3. Noc H.CH.Andersena TU + vychovávatelia 1.A,2.A večer, noc Prespávačka v telocvični, zážitkové čítanie s hercami BBD
23,.24.4. DSD skúšky-ústna časť p.Mokošová+ učitelia NJ 8.roč.-prihlásení doobeda Medzinárodné nemecké skúšky Deutsches Sprachdiplom B1
24.3. Biologická olympiáda kat.D-šk.kolo p.Balázsová prihlásení žiaci zo 7.r. doobeda Účasť žiakov na školskom kole BIO olympiády
27.3. Matematický Klokan školská jedáleň prihlásení doobeda Matematická súťaž, p.Zárecká, p.Jurikovičová
27.3. Deň divadla BBD, p.Kicková ŠKD popoludní Divadelné predstavenie v telocvični + čo je divadlo
27.3. Póla radí deťom npor.Mikulová, p.Kicková 1.C 4.-5.hodina Prevencia, osveta s policajtkou
28.3. 1.B 4.-5.hodina
29.3. 1.A 4.-5.hodina
30.3. 1.D 3.-4.hodina
marec Besedy so spisovateľmi p.Feldek, p.Nagy ŠKD popoludní Marec - mesiac knihy
29.3. Čokoládovňa Kittsee TU/Kittsee 3.A, 4.B doobeda Exkurzia do čokoládovne, p.Dudoňová, p.Tulipánová
29.3. Mobilné planetárium p.Kazičková, telocvičňa 8.ročníky 8:00-10:30 Dve sklíčka alebo história hvezdárstva
9.ročníky 10:45-12:25 Videnie! Cesta fotónu priestorom, časom a mysľou
30.3. Deň otvorených dverí pedagógovia, vedenie 1.- 5.ročníky 8:00 - 10:30 doobeda + poobede v ŠKD
31.3. Okr. Kolo olympiády v geografii ZŠ s MŠ Za kasárňou prihlásení z III.obvodu doobeda predmetová súťaž žiakov škôl v III. Obvode/p.Galovičová
31.3. Noc H.CH.Andersena p. Murray 7.C večer, noc Prespávačka v telocvični, zážitkové čítanie 

 
 
 

 cambridge_logo.png

 
 

 eskoly3