Výbory RZ

 

Predseda RR:       Katarína Rumanovičová - 2.D

Zástupcovia predsedu RR:   Peter Vitkovský - 4.A
                                            Zuzana Snopeková - 3.A

Kontrolór:           neobsadená funkcia

Zapisovateľ:        Ján Budinský - 3.D

 

Jednotlivé komisie a ich členovia                                       

Výchovná komisia:
členovia: Peter Vitkovský - 4.A
             Zuzana Milerová -

 

zástupcovia RR v rade školy:
členovia:     Silvia Švecová - 6.D
                  Katarína Rumanovičová - 2.D
                  Peter Vitkovský - 4.A