RZ základné informácie

Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou,
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

IČO:   42 257 034
Bankové spojenie IBAN:   SK86 1100 0000 0029 2988 3956

 

Výbor RZ pre školský rok 2019/2020:

predseda RZ:  Katarína Rumanovičová - (4.D)
zástupcovia predsedu RZ: Peter Vitkovský - (6.A)
                                             
kontrolór RZ:  neobsadená funkcia
zástupcovia RZ v rade školy: Martin Šimko - (6.B)
                                                  Peter Vitkovský - (6.A)
                                                  Katarína Žúžiová - (7.C)
zapisovateľ:  Katarína Žúžiová - (7.C)


Informácia o výške členského príspevku do RZ
na školský rok 2019 - 2020
Výška príspevku:
- za prvé dieťa                       25,- €
- za druhé dieťa                     20,- €
- za tretie a ďalšie dieťa       15,- €

 

Ako uhrádzať:
Číslo účtu: SK86 1100 0000 0029 2988 3956
Variabilný kód: 201920
Konštantný symbol: 0558
Do správy pre prijímateľa napísať: prispevokRZ_menodietata_trieda

Príspevky prosíme poukázať do 31.10.2019

Potvrdenie o úhrade zašlite mailom svojmu triednemu zástupcovi.

 

 Ďakujeme veľmi pekne! Robíme to pre naše deti!