Informácie o poukázaní 2% z daní

Názov:                 Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou

Adresa:               Za kasárňou  2, 831 03 Bratislava

Právna forma:    občianske združenie

IČO:                      42257034

Číslo účtu:         SK86 1100 0000 0029 2988 3956

 

ĎAKUJEME

 

Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť nižšie z odkazu.
Informáciu ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva nájde na tejto stránke:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní (pdf)