RZ základné informácie

Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou,
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

IČO:   42 257 034
Bankové spojenie IBAN:   SK86 1100 0000 0029 2988 3956

 

Výbor RZ pre školský rok 2017/2018:

predseda RR:  Katarína Rumanovičová - (2.D)
zástupcovia predsedu RR: Peter Vitkovský - (4.A)
                                              Zuzana Snopeková - (3.A)
kontrolór RR:  neobsadená funkcia
zástupcovia RR v rade školy: Silvia Švecová - (6.D)
                                                   Katarína Rumanovičová - (2.D)
                                                   Peter Vitkovský - (4.A)
zapisovateľ:  Ján Budinský - (3.D)


Informácia o výške členského príspevku do RZ
na školský rok 2017- 2018
Výška príspevku:
- za prvé dieťa                      25,- €
- za druhé dieťa                    20,- €
- za tretie a ďalšie dieťa       15,- €

 

Ako uhrádzať:
Číslo účtu: SK86 1100 0000 0029 2988 3956
Variabilný kód: 201718
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre prijímateľa napísať: prispevokRZ_menodietata_trieda

Príspevky prosíme poukázať do 31.10.2017.

Potvrdenie o úhrade zašlite mailom svojmu triednemu zástupcovi.

 

 Ďakujeme veľmi pekne! Robíme to pre naše deti!