21.11.2017 - Okresné kolo súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy

Žiaci a žiačky našej ZŠ úspešní na okresnej súťaži v prednese nemeckej poézie a prózy v Karpatsko-nemeckom spolku
Ako každý rok sa pred adventným obdobím konala v utorok 21. novembra súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy v Karpatsko-nemeckom spolku. Na úvod boli žiaci, žiačky a pedagógovia srdečne privítaní vedúcou spolku pani Stolárovou. Následne sa začala súťaž medzi žiakmi bratislavských škôl, v ktorých je rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka. Naši žiaci a žiačky sa predstavili s výbornými nemeckými znalosťami a živým prednesom svojich básní a prózy. Súťažili v troch rôznych kategóriách - v kategórii prvých a druhých ročníkov, tretích a štvrtých ročníkov a v kategórii piatych až deviatych ročníkov.
1. miesto v najstaršej kategórii obsadila s vynikajúcim prednesom básne „Erlkönig“ od Johanna Wolfganga Goethe žiačka 8.ročníka Lilly Kolesárová.
2. miesto
získal v druhej kategórii Marek Olexik a
3. miesto Sophie Jaroščáková
Ďakujeme Karpatsko-nemeckému spolku za výbornú organizáciu súťaže a pohostinnosť, ako aj všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam za ich aktivitu a úspešnú reprezentáciu našej školy. Tešíme sa na ďalšie spoločné nemecké akcie.