25.10.2017-NJ cezhraničná spolupráca

Dňa 25. októbra 2017 sa konalo úvodné podujatie BIG SK-AT – Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovenska a Rakúska, do ktorého je zapojená aj naša ZŠ s MŠ Za kasárňou.
Stretli sa tu významní predstavitelia slovenskej aj rakúskej strany, prezident školského úradu mesta Viedne, Burgenland, Dolného Rakúska, predstavitelia slovenských materských, základných, stredných aj vysokých škôl.
Cieľom úvodného stretnutia bolo zdôrazniť jazykovú rôznorodosť v Európskej únii a dôležitosť používania slovenského a nemeckého jazyka v pohraničných regiónoch Slovenska a Rakúska.
Podujatie otvorili žiaci našej základnej školy, ktorí bohatým programom nemeckých piesní a básní predstavili našu školu a jej tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka. Veľký potlesk zaplnenej sály svedčil o uznaní , akými vedomosťami disponujú naši žiaci už vo veku 10 rokov. Program pripravila pani učiteľka Slezáková so žiakmi 4.C triedy.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.