25.10.2017 - Deň tekvičiek

Dňa 25.10.2017 sa konal u nás Deň tekvičiek. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére zábavno-súťažného popoludnia a dobrej nálade. Ukončili sme ho slávnostným vyhlásením výhercov a diskotékou. Ďakujeme organizátorom, Rade Rodičov a všetkým zúčastneným.

Výherné triedy - výzdoba – 2.B, 3.C, 5.C

Výherné tekvice : najVTIPNEJŠIA 2.D
                             najORIGINÁLNEJŠIA 2.A
                             najSTRAŠIDELNEJŠIA 3.C
                             najPRÁCNEJŠIA 4.D
                             najVÄČŠIA 4.A

Výherné masky: 2.C Potápač - Vít Halada
                            1.D  Robot  - Maťo Opletal
                            5.A Zombie - Katka Kutková

Bonus - cena 7.C - za špeciálne efekty

Tekvicový produkt - p.vychovávateľky Ivetka Majgotová, Zuzka Adamovičová