Zápis do 1. ročníka

piatok    6.4.2018   14.00 – 18.00
sobota   7.4.2018   08.00 – 12.00

K zápisu je potrebné si priniesť:
- platný občiansky preukaz
- rodný list dieťaťa
- rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa (ak malo dieťa odklad)
- dieťa je možné zapísať (z vážnych dôvodov) aj mimo stanoveného termínu – dohodnúť telefonicky na čísle  +421 2 4425 0803

Zápis - Rajonizácia
Oznámenie MÚ
Dotazník k zápisu do 1. ročníka
Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
Žiadosť o predčasné zaškolenie