Zápis do 1. ročníka

piatok    6.4.2018   14.00 – 18.00
sobota   7.4.2018   08.00 – 12.00

K zápisu je potrebné si priniesť:
- platný občiansky preukaz
- rodný list dieťaťa
- rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa (ak malo dieťa odklad)
- dieťa je možné zapísať (z vážnych dôvodov) aj mimo stanoveného termínu – dohodnúť telefonicky na čísle  +421 2 4425 0803

V prípade, že sa zápisu nemôžu zúčastniť obaja rodičia, je potrebné priniesť vyplnený dotazník a žiadosť o prijatie podpísané oboma rodičmi (aj v prípade striedavej starostlivosti o dieťa).

Ak sú rodičia rozvedení, žiadame doložiť rozhodnutie  súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti zákonného zástupcu.

Zápis - Rajonizácia
Oznam MÚ - zápis do 1. ročníka
Dotazník k zápisu do 1. ročníka

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
Žiadosť o predčasné zaškolenie

Čo ponúka naša škola?