Zápis do MŠ

  1. Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ

   1. deti s odloženou školskou dochádzkou

   2. deti ktoré majú trvalý pobyt v obvode MŠ

   3. deti príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny

   4. deti ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Nové Mesto

   5. deti , ktoré dovŕšia tretí rok veku v septembri daného školského roka

  1. Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do MŠ:

   1. Samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.

   2. Vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára.

   3. Nepomočovať sa, nepoužívať plienky, používať toaletu, WC papier, vedieť si umyť ruky a po umytí sa usušiť.

 

Zápis do MŠ 
na školský rok 2019/20 sa uskutoční od 8.4. do 17.4.2019.       
Žiadosti je možné podať osobne v čase zápisu 
počas prevádzky MŠ od 6.30 do 17.00 hod.

OZNAM MÚ - zápis do MŠ (pdf)

Kritériá prijatia detí do MŠ na šk. rok 2019-20 (pdf)

Žiadosť o prijarie dieťaťa do MŠ - tlačivo na stiahnutie

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcuch škôlkarov sa uskutoční 11.4.2019.