Zápis do MŠ

  1. Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ

   1. deti s odloženou školskou dochádzkou

   2. deti ktoré majú trvalý pobyt v obvode MŠ

   3. deti príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny

   4. deti ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Nové Mesto

   5. deti , ktoré dovŕšia tretí rok veku v septembri daného školského roka

  1. Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do MŠ:

   1. Samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.

   2. Vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára.

   3. Nepomočovať sa, nepoužívať plienky, používať toaletu, WC papier, vedieť si umyť ruky a po umytí sa usušiť.

 

Zápis do MŠ 
na školský rok 2018/19 sa uskutoční:   od 9.4. do 20.4.2018.       
Žiadosti je možné podať osobne v čase zápisu počas prevádzky MŠ od 6.30 do 17.00 hod.
OZNAM MÚ - zápis do MŠ (pdf.)

Žiadosť o prijatie do MŠ - tlačivo na stiahnutie:
Žiadosť o prijarie dieťaťa do MŠ. (pdf)