Informácie o vedení a zriaďovateľovi

Zriaďovateľom školy je Miestny úrad Bratislava – Nové mesto.


Vedenie školy
Riaditeľ: PaedDr. Monika Hulenová

Zástupca Materskej školy:
Viola Kramárová

Učitelia:
Nataša Grigláková
Darina Vanková
Mária Sporinová
Mária Králová
Andrea Juríková
Lucia Barburská
Lídia Pokorná
Mgr. Katarína Strečanská– učiteľka NJ

Prevádzkové pracovníčky
Margita Tóthová
Iveta Klamová