RSS

Dňa 16.1.2019 mali žiaci 3.C veľmi zaujímavú hodinu prírodovedy s pracovníkmi SAV, ktorí im prišli pomocou pokusov priblížiť učivo, ktoré doteraz preberali na prírodovede. Žiaci pracovali v troch skupinkách. Pri manipulácii s rôznymi predmetmi na vlastné oči videli zmeny skupenstiev a kolobeh vody, zmeny skupenstva v kovoch a tiež, ako je možné využívať zmeny skupenstiev v kuchyni a ako sa využívajú v chémii. Žiakom sa práca v skupinách veľmi páčila a veľmi aktívne spolupracovali na všetkých pokusoch.

16.1.2019 - Zábavná prírodoveda s pracovníkmi SAV
16.1.2019 - Záb...
Detail Download
16.1.2019 - Zábavná prírodoveda s pracovníkmi SAV
16.1.2019 - Záb...
Detail Download
16.1.2019 - Zábavná prírodoveda s pracovníkmi SAV
16.1.2019 - Záb...
Detail Download
16.1.2019 - Zábavná prírodoveda s pracovníkmi SAV
16.1.2019 - Záb...
Detail Download
16.1.2019 - Zábavná prírodoveda s pracovníkmi SAV
16.1.2019 - Záb...
Detail Download
16.1.2019 - Zábavná prírodoveda s pracovníkmi SAV
16.1.2019 - Záb...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery