20.10.2017 - Stretnutie Prešporákov KNS

Dňa 20.októbra 2017 sa konalo každoročné Stretnutie Prešporákov v nemeckom kultúrnom dome v Rači, organizované Karpatsko-nemeckým spolkom.
Žiaci 4.C triedy prispeli v programe svojim vystúpením . Veľmi pekne reprezentovali našu školu s nacvičeným pásmom nemeckých piesní aj hovoreného slova.
Program nacvičila triedna učiteľka pani Slezáková.