14.2.2018 - ŠKD - Zábavné popoludnie v SK Vajnorská

Dňa 14.2. deti prvých a druhych ročníkov ŠKD prežili v SK Vajnorská zábavné popoludnie - pochovávanie basy spolu s predstavením tanečného súboru Dolina v zaujímavých maskách. Dostali diplom, šišky, spoločenské hry a užili si veľa zábavy. :)