5.12.2017 - Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Olympiády sa zúčastnili žiaci 5.- 9.ročníkov.

V kategórii 1A súťažili žiaci 5.- 7.ročnikov.
V kategórii
1B súťažili žiaci 8.- 9.ročníkov.

V kategórii 1A sa umiestnili žiaci nasledovne:
1.miesto Marko Kasanický 7.D
2.miesto Nina Rakšányová 6.C
3.miesto Matej Chmelko 7.C

V kategórii 1B sa umiestnili žiaci nasledovne:
1 . miesto Hana Bačovčinová 8.A
2.  miesto Nina Dvořáková 9.D
3.  miesto Žofia Dvořáková 8.A

Žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste postupujú do okresného kola.
Všetci umiestnení žiaci boli ocenení darčekovou poukážkou v hodnote 5€.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom súťaže srdečne gratulujeme!