Október 2017 - Prevencia s Kpt. Sikelovou

Už od prvého ročníka sa venujeme prevencii s Kpt.Sikelovou z prevenčného oddelenia PZ III. prostredníctvom projekov  Poka radi deťom, Oliho príbeh, Dopravná výchova...