11.11.2017 - Od Martina do Ondreja

Žiaci 2. a 3. ročníka v rámci ŠKD absolvovali zvykoslovné pásmo Od Martina do Ondreja, na ktorom vystúpil tanečný súbor Dolina. Žiaci si z podujatia odniesli pekný zazitok.