15.11.2017 - Generácia XYZ - Koncert

Dňa 15.11.2017 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili interaktívneho koncertu. Pomocou vizuálnych animácií na koncerte získali retrospektívny pohľad na dejiny Slovenska a Slovákov. Do obsahu boli zahrnuté i témy tolerancie a extrémizmu. Koncert bol pre žiakov zaujímavý, poučný a deti sa aktívne zapájali do programu.