15.11.2017 - ŠKD - Deň mlieka

SKD, Den mlieka, 15.11.2017. Predaj a ochutnavka mliecnych vyrobkov, vystava detskych prac kazdeho oddelenia, praca deti 3.A.