Ornamentálna mapa Slovenska

So žiakmi 5B sme sa zapojili do projektu Ornamentálna mapa Slovenska, ktorý zastrešuje OZ Tatrín, združenie učiteľov a priateľov slovenskej kultúry.  Žiaci pracovali na vlastnom farebnom prevedení motívu Maľovaného ohniska, veľkoplošnej maľby, ktorá zvykla zdobiť starodávne pece a mala mytologickú funkciu ochrany rodiny. To Naše ohnisko už zdobí facebookovskú stránku projektu a ak sa Vám páči, potešíte nás svojím lajkom. Ďakujeme
Odkaz na naše ohnisko na  fb stránke Ornamentálna mapa Slovenska:
https://www.facebook.com/1248571608582356/photos/a.1258193867620130/2344016692371170/?type=3&theater