21.11.2019 - Živočíchy v Dunaji - interaktívne vzdelávanie

V piatok 22.11. prišla do 4.C triedy lektorka z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Pre žiakov si pripravila interaktívny vzdelávací program o Vyze veľkej. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o Dunaji od čias, kedy pri ňom ešte nežili ľudia až po súčasnosť. Zistili, aké živočíchy v ňom žijú, ktoré žili, ale už nemôžu, aké zásahy na tejto rieke ľudia urobili, ktoré z nich boli prospešné, ktoré menej. Žiaci sa zapájali počas celých dvoch hodín do diskusie, veľa sa pýtali, spolupracovali na všetkých zaujímavých aktivitách, ktoré si lektorka pripravila. Bol to veľmi zaujímavo využitý čas, počas ktorého sa žiaci veľa naučili.