3.12.2019 - Návšteva tvorivých dielní ÚĽUV

V utorok 3.12. navštívila trieda 4.C Ústredie ľudovo umeleckej výroby. Mali možnosť vyrobiť si krásne vianočné ozdoby v drotárskej, tkáčskej, košíkarskej alebo v maliarskej dielni. Na začiatku práce oboznámili lektorky žiakov s technikou výroby a potom sa pustili do práce. Pod ich rukami vznikli naozaj pekné kúsky, ktoré si žiaci s hrdosťou odniesli so sebou.