November 2019 - Medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR

V novembri sa uskutočnila medzinárodná  matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR, ktorej sa zúčastnili v Bratislavskom kraji 4 členné družstvá zo 46 základných škôl a osemročných gymnázií. Vo veľmi silnej konkurencii sa naši žiaci umiestnili na 10. mieste, pričom pred nimi skončili družstvá z Gymnázia Novohradská, Grösslingová a zo Senca. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.