Október 2019 - Matematická súťaž MATBOJ

V októbri sa štvorčlenné družstvá našich žiakov z 5. až 9. ročníka  zúčastnili matematickej súťaže MATBOJ.
V konkurencii vyše 30 škôl z celého Bratislavského kraja obstáli veľmi dobre.
Družstvo 6. ročníka svoju kategóriu vyhralo, ostatné družstvá sa umiestnili v prvej polovici štartovného poľa. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.