24.10.2019 - Súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 24.10.2019 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov prvého až šiesteho ročníka. Víťazi postupujú do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční v sídle Karpatskonemeckého spolku. Všetkým blahoželáme a držíme palce.
1. kategória
Próza – 1. Miesto: S. Maggioni
Poézia – 1. Miesto: E. Horvay
2. kategória
Próza – 1. Miesto: D. Bartík, 2. miesto: M. Rumanovič, 3. miesto: S. Štefko
Poézia – 1. Miesto: L. Horvay, 2. miesto: H. Vince