27.9.2019 - Vystúpenie pre KDV

Žiaci 4.C si pripravili na schôdzu Karpatsko nemeckého spolku 27.9.2019 pekný kultúrny program, v ktorom zaspievali veselú pesničku a potešili Prešporákov divadielkom. Za svoje vystúpenie zožali veľký potlesk.