13.9.2019 - Návšteva žiakov z partnerskej školy v Kittsee

V piatok 13.9.2019 navštívili našu školu dve triedy druhákov so svojimi učiteľkami a pánom riaditeľom z partnerskej školy v Kittsee, v rámci projektu BIG SK-AT. Spoločné stretnutie začalo privítaním návštevy v telocvični, na ktorej bolo prítomné aj vedenie našej školy. Žiaci z našej školy z 2 .B a 2. C spolu so žiakmi z Kittsee sa spoločne naraňajkovali a zahrali na školskom dvore. Po takomto občerstvení a spoznaní sa, bolo všetkých 100 detí rozdelených do miešaných skupín, ktoré postupne navštevovali zaujímavé stanovištia, na ktorých mali spoločne plniť rôzne úlohy. Program bol naozaj bohatý: Žiaci mali možnosť vyrobiť si drobné výrobky, tancovali, spievali, spoznávali slovenské hrady a zámky, počúvali rozprávku, ku ktorej mali plniť úlohy, triedili farby, spoznávali zvieratá, poslepiačky ochutnávali ovocie a zacvičili si v telocvični. Na niektorých stanovištiach si pocvičili slovenčinu, na iných nemčinu. Po týchto spoločných aktivitách sa žiaci spoločne naobedovali a až do odchodu autobusu sa hrali na školskom dvore. Počas tohto dopoludnia si našli žiaci veľa kamarátov, s ktorými sa pri ich odchode nevedeli rozlúčiť. K pestro prežitému dňu prispelo aj krásne počasie, ktoré prialo nadväzovaniu kontaktov pri spoločných aktivitách.