Výsledky Okresného kola Dejepisnej olympiády

Kategória F
Filip Košík (6. D): 2. miesto

Kategória E
Benjamín Jeck (7. B): 2. miesto – postup do Krajského kola
Denis Filip (7. B) – úspešný riešiteľ

Kategória C
Marko Kasanický (8. D) – úspešný riešiteľ

Kategória D
Barbora Kolenčíková (9. B) – úspešná riešiteľka