Matematická olympiáda - okresné kolo

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2. stupňa môžu zapojiť do riešenia Matematickej olympiády.

Do riešenia úloh v školskom kole sa zapojili žiaci 5. ročníka. Na základe výsledkov bolo do obvodného kola prihlásených 15 žiakov. Z nich sa tohto kola zúčastnilo 14 žiakov, z ktorých boli 5 úspešnými riešiteľmi.

Gréta Buchtová

Matej Čambor

Michal Konečný

Lukáš Emrich

Paulína Konečná

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.