Súťaže Všetkovedko a Expert - vyhodnotenie

V tomto školskom roku sa opäť konala medzinárodná vedomostná súťaž Všetkovedko, do ktorej sa mohli prihlásiť žiaci 2. až 5. ročníka ZŠ.

Z našej školy sa do riešenia úloh zapojilo:

  • v 2. ročníku - 5 detí, z toho 4 žiaci získali titul Všetkovedko

  • v 3. ročníku – 14 detí, titul všetkovedko získali 4 žiaci

  • v 4. ročníku – 5 detí a titul Všetkovedko získali 2 žiaci

  • v 5. ročníku – 14 detí, z ktorých získali 3 titul Všetkovedko

Súťaže Expert, ktorá bola pre žiakov 6. až 9. ročníka sa zúčastnilo 9 žiakov – 2 žiaci zo 6 ročníka a 7 zo 7. ročníka.

Všetci dostali malé upomienkové predmety a Všetkovedkovia aj malé vecné ceny.